Sigma-Aldrich

Hóa chất chuẩn tạp trong dược phẩm
Hóa chất chuẩn Pesticide
Hóa chất chuẩn Hydrocarbon/Fuel

Agilent Technologies

Bộ hóa chất NGS
Bộ hóa chất cho Real-Time PCR
Bộ hóa chất tối ưu cho PCR
  Danh mục sản phẩm