Thiết bị phân mãnh phân tử

Hệ thống thao tác mẫu tự động

Thiết bị cắt DNA bằng siêu âm

Hệ thống ELISA

Bộ hóa chất ELISA

Hệ thống điện di tự động

Hệ thống Real-Time PCR

Máy Real-Time PCR AriaMx

Hệ thống PCR

Máy PCR SureCycler 8800

Hệ thống Microarray

Hệ thống đếm DNA & RNA

  Danh mục sản phẩm