Bộ hóa chất cho Real-Time PCR

Hóa chất cho QPCR:

Hóa chất dành cho các phản ứng QPCR – QRT-PCR được Agilent phát triển, nghiên cứu trong nhiều năm để tăng độ nhạy của hóa chất, đảm bảo được lượng sản phẩm khuếch đại ngay cả đối với các mẫu có nồng độ nhỏ. Để có được thí nghiệm có chu kỳ ngưỡng Ct sớm, sản phẩm khuếch đại lớn, quí khách có thể sử dụng bộ sản phẩm Brilliant II Ultra-Fast Master Mixes.

Khả năng tương thích cao với nhiều mạch mẫu và mục tiêu khác nhau

Được tối ưu cho hệ thống QPCR của Agilent

Màu tham chiếu được tối ưu trong bộ kit có thể sử dụng được trên các thiết bị khác

Các bộ kit multiplex cho hiệu suất cao cho các qui trình xét nghiệm đa mục tiêu

Bộ kit hóa chất thông minh của Agilent:

  • Brilliant II QPCR Master Mix: Hiệu suất và độ nhạy cao, đây là bộ hóa chất master mix cho ra kết quả đáng tin cậy của Agilent có thể đáp ứng được trên nhiều mục tiêu cũng như các mạch mẫu khác nhau. 25 µL / phản ứng
  • Brilliant II QRT-PCR 1-Step Master Mix: Được tối ưu cho các qui trình Reverse Transcript Real-Time PCR có hiệu suất và độ nhạy cao. 25 µL / phản ứng
  • Brilliant II QRT-PCR 1-Step Master Mix: Được tối ưu cho các qui trình Reverse Transcript Real-Time PCR. Với 2-Step, sản phẩm đầu tiên sẽ thu được cDNA và sản phẩm này sẽ được tiếp tục chạy phản ứng PCR tiếp để có được kết quả sau cùng. 25 µL / phản ứng

Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/Brilliant-Master-Mixes/Brilliant-III-Probe-MM/?cid=AG-PT-165&tabId=AG-PR-1025

Hóa chất cho QPCR:

Hóa chất dành cho các phản ứng QPCR – QRT-PCR được Agilent phát triển, nghiên cứu trong nhiều năm để tăng độ nhạy của hóa chất, đảm bảo được lượng sản phẩm khuếch đại ngay cả đối với các mẫu có nồng độ nhỏ. Để có được thí nghiệm có chu kỳ ngưỡng Ct sớm, sản phẩm khuếch đại lớn, quí khách có thể sử dụng bộ sản phẩm Brilliant II Ultra-Fast Master Mixes.

Khả năng tương thích cao với nhiều mạch mẫu và mục tiêu khác nhau

Được tối ưu cho hệ thống QPCR của Agilent

Màu tham chiếu được tối ưu trong bộ kit có thể sử dụng được trên các thiết bị khác

Các bộ kit multiplex cho hiệu suất cao cho các qui trình xét nghiệm đa mục tiêu

Bộ kit hóa chất thông minh của Agilent:

  • Brilliant II QPCR Master Mix: Hiệu suất và độ nhạy cao, đây là bộ hóa chất master mix cho ra kết quả đáng tin cậy của Agilent có thể đáp ứng được trên nhiều mục tiêu cũng như các mạch mẫu khác nhau. 25 µL / phản ứng
  • Brilliant II QRT-PCR 1-Step Master Mix: Được tối ưu cho các qui trình Reverse Transcript Real-Time PCR có hiệu suất và độ nhạy cao. 25 µL / phản ứng
  • Brilliant II QRT-PCR 1-Step Master Mix: Được tối ưu cho các qui trình Reverse Transcript Real-Time PCR. Với 2-Step, sản phẩm đầu tiên sẽ thu được cDNA và sản phẩm này sẽ được tiếp tục chạy phản ứng PCR tiếp để có được kết quả sau cùng. 25 µL / phản ứng

Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/Brilliant-Master-Mixes/Brilliant-III-Probe-MM/?cid=AG-PT-165&tabId=AG-PR-1025

Hóa chất cho QPCR:

Hóa chất dành cho các phản ứng QPCR – QRT-PCR được Agilent phát triển, nghiên cứu trong nhiều năm để tăng độ nhạy của hóa chất, đảm bảo được lượng sản phẩm khuếch đại ngay cả đối với các mẫu có nồng độ nhỏ. Để có được thí nghiệm có chu kỳ ngưỡng Ct sớm, sản phẩm khuếch đại lớn, quí khách có thể sử dụng bộ sản phẩm Brilliant II Ultra-Fast Master Mixes.

Khả năng tương thích cao với nhiều mạch mẫu và mục tiêu khác nhau

Được tối ưu cho hệ thống QPCR của Agilent

Màu tham chiếu được tối ưu trong bộ kit có thể sử dụng được trên các thiết bị khác

Các bộ kit multiplex cho hiệu suất cao cho các qui trình xét nghiệm đa mục tiêu

Bộ kit hóa chất thông minh của Agilent:

  • Brilliant II QPCR Master Mix: Hiệu suất và độ nhạy cao, đây là bộ hóa chất master mix cho ra kết quả đáng tin cậy của Agilent có thể đáp ứng được trên nhiều mục tiêu cũng như các mạch mẫu khác nhau. 25 µL / phản ứng
  • Brilliant II QRT-PCR 1-Step Master Mix: Được tối ưu cho các qui trình Reverse Transcript Real-Time PCR có hiệu suất và độ nhạy cao. 25 µL / phản ứng
  • Brilliant II QRT-PCR 1-Step Master Mix: Được tối ưu cho các qui trình Reverse Transcript Real-Time PCR. Với 2-Step, sản phẩm đầu tiên sẽ thu được cDNA và sản phẩm này sẽ được tiếp tục chạy phản ứng PCR tiếp để có được kết quả sau cùng. 25 µL / phản ứng

Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/Brilliant-Master-Mixes/Brilliant-III-Probe-MM/?cid=AG-PT-165&tabId=AG-PR-1025