Bộ hóa chất tối ưu cho PCR

Hóa chất PCR:

 • Paq5000 có khả năng khuếch đại nhanh sản phẩm DNA mục tiêu lên tới 6kb trong thời gian ngắn. Với tốc độ kéo dài đoạn mạch 30 giây/kb, Paq5000 có thể ứng dụng dễ dàng vào rất nhiều qui trình sử dụng Taq
 • Sản phẩm thu được ổn định trong điều kiện chu kỳ có thời gian ngắn
 • Hiệu quả kinh tế cao cho các qui trình sử dụng Taq
 • Dung dịch đệm đi kèm đã qua qui trình tối ưu bởi nhà sản xuất
 • Giá thành thấp với bộ đôi sản phẩm
 • Pqa5000 Hotstart DNA Polymerase: Enzyme PCR cho hiệu suất cao
 • Paq5000 2x PCR Master Mix: Master mix được tối ưu hóa cho enzyme DNA polymerase

Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/Routine-PCR-RT-PCR/Paq5000-DNA-Polymerase/?cid=AG-PT-173&tabId=AG-PR-1137

Hóa chất PCR:

 • Paq5000 có khả năng khuếch đại nhanh sản phẩm DNA mục tiêu lên tới 6kb trong thời gian ngắn. Với tốc độ kéo dài đoạn mạch 30 giây/kb, Paq5000 có thể ứng dụng dễ dàng vào rất nhiều qui trình sử dụng Taq
 • Sản phẩm thu được ổn định trong điều kiện chu kỳ có thời gian ngắn
 • Hiệu quả kinh tế cao cho các qui trình sử dụng Taq
 • Dung dịch đệm đi kèm đã qua qui trình tối ưu bởi nhà sản xuất
 • Giá thành thấp với bộ đôi sản phẩm
 • Pqa5000 Hotstart DNA Polymerase: Enzyme PCR cho hiệu suất cao
 • Paq5000 2x PCR Master Mix: Master mix được tối ưu hóa cho enzyme DNA polymerase

Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/Routine-PCR-RT-PCR/Paq5000-DNA-Polymerase/?cid=AG-PT-173&tabId=AG-PR-1137

Hóa chất PCR:

 • Paq5000 có khả năng khuếch đại nhanh sản phẩm DNA mục tiêu lên tới 6kb trong thời gian ngắn. Với tốc độ kéo dài đoạn mạch 30 giây/kb, Paq5000 có thể ứng dụng dễ dàng vào rất nhiều qui trình sử dụng Taq
 • Sản phẩm thu được ổn định trong điều kiện chu kỳ có thời gian ngắn
 • Hiệu quả kinh tế cao cho các qui trình sử dụng Taq
 • Dung dịch đệm đi kèm đã qua qui trình tối ưu bởi nhà sản xuất
 • Giá thành thấp với bộ đôi sản phẩm
 • Pqa5000 Hotstart DNA Polymerase: Enzyme PCR cho hiệu suất cao
 • Paq5000 2x PCR Master Mix: Master mix được tối ưu hóa cho enzyme DNA polymerase

Link tham khảo:

http://www.genomics.agilent.com/en/Routine-PCR-RT-PCR/Paq5000-DNA-Polymerase/?cid=AG-PT-173&tabId=AG-PR-1137