Xu hướng của ngành dược năm 2017

Xu hướng của ngành dược năm 2017

SKĐS - Sự biến đổi của khoa học đời sống nói chung và lĩnh vực dược học nói riêng là rất khó dự đoán. Nhưng với cái nhìn sâu sắc dưới đây của các chuyên gia trong ngành dược...