trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Tạp chí Phụ sản

ISSN: 1859-3844

Lời ngỏ
Xin chào mừng quý vị đến với trang tin Tạp chí Phụ Sản, là tạp chí chính thức của Hội Phụ Sản Việt Nam (VAGO). Trong những năm qua, nhằm mục đích thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển bền vững ở tầm quốc tế cũng như Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam, chuyên ngành Sản Phụ khoa  - Sức khỏe sinh sản đóng vai trò chủ đạo trong việc trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn. Trong đó, việc cập nhật, trao đổi, chia xẻ thông tin chuyên môn giữa các đồng nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Trang web này được lập ra với mục đích cung cấp các thông tin khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực Sản phụ khoa – Sức khỏe sinh sản và là cầu nối trực tiếp về mặt học thuật giữa những các đồng nghiệp tại Việt Nam.
Trang tin Tạp chí Phụ Sản sẽ công bố các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết tổng quan cũng như các báo cáo trường hợp lâm sàng đặc biệt, liên quan đến các lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và nội tiết sinh sản, vô sinh. Bài viết gởi về tòa soạn cần tuân thủ quy định về hình thức của tạp chí. Mỗi bài viết sẽ được nhận xét bởi 2 phản biện độc lập do Ban biên tập giới thiệu, là những chuyên gia về các lĩnh vực liên quan, để nhận xét tính mới, ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của mỗi bài viết và chấp nhận đăng. Tác giả bài viết sẽ chịu trách nhiệm về nội dung bài của mình và có trách nhiệm phản hồi với mọi ý kiến của độc giả sau khi công bố.
Tạp chí Phụ Sản được xuất bản định kỳ mỗi quý (4 số mỗi năm) và một số số đặc biệt, được Thông tin – Truyền thông cấp mã số xuất bản ISSN 1859 – 3844 nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất bản trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Mỗi bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên tạp chí phụ sản được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đánh giá 0,5 điểm/công trình về mặt đóng góp khoa học. Trong những năm vừa qua, Tạp chí Phụ Sản đã liên tục phát hành và nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao từ đồng nghiệp trong cả nước. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các bài đăng, chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia của các chuyên gia và các thầy thuốc có kiến thức và kinh nghiệm về nghiên cứu cũng như thực tiễn lâm sàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp các đồng nghiệp trong cả nước có thể tiếp cận nhanh chóng và chính xác các định hướng đúng đắn, cập nhật trong thực hành chăm sóc và điều trị bệnh nhân.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp trong chuyên ngành và từ các chuyên ngành liên quan tham gia viết bài cho Tạp chí Phụ Sản. Mọi thông tin khác liên quan đến việc gởi bài, quy định hình thức và nội dung, kế hoạch xuất bản, kính mời quý đồng nghiệp liên lạc với tòa soạn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn mọi sự đóng góp và chia sẻ kiến thức vì mục tiêu chung phát triển chuyên ngành Phụ Sản tại Việt Nam.

Tạp chí Phụ sản

ISSN: 1859-3844

Tạp chí Phụ sản

ISSN: 1859-3844

TẠP CHÍ PHỤ SẢN là tạp chí chính thức của Hội Phụ Sản Việt Nam, nhận đăng các bài tổng quan, công trình nghiên cứu, trường hợp lâm sàng và thư gửi Ban biên tập trong các lĩnh vực Sản Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình và Nhi Sơ sinh. Bài đã gửi đăng trên TẠP CHÍ PHỤ SẢN không đồng thời gửi đăng trên các tạp chí khác. Không chấp nhận các bài đã đăng trên các tạp chí khác.
Bản thảo cần được soạn thảo bằng chương trình Microsoft Word, font chữ Unicode.
Bản thảo có độ dài quá qui định sẽ không được chấp nhận. Không tính phần bảng, sơ đồ và tài liệu tham khảo, bài tổng quan không quá 3.500 từ, bài nghiên cứu không quá 3.000 từ, trường hợp lâm sàng không quá 1.000 từ. Cho phép thêm mỗi bảng hoặc sơ đồ 250 từ.
Bản thảo phải có phần Trang bìa bao gồm: (1) tựa đầy đủ của bài báo, tiếng Việt và tiếng Anh, (2) tên , học hàm, học vị, cơ quan đang công tác của tất cả các tác giả, (3) tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm liên hệ về bản thảo, (4) danh sách các từ khóa viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus, (5) phần tóm tắt, tiếng Việt và tiếng Anh.
Phần Nội dung của bài nghiên cứu phải bao gồm Đặt vấn đề (có các mục tiêu nghiên cứu), Đối  tượng và Phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Bàn luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).
Các Bảng chỉ chứa các thông tin chưa được nêu trong nội dung bài viết, không được trùng lặp. Không cho phép trình bày quá 5 bảng đối với bài tổng quan hoặc bài nghiên cứu.
Các ký hiệu, đường kẻ trong sơ đồ, đồ thị phải đủ lớn để vẫn có thể đọc được khi cần thu nhỏ trong in ấn. Hình ảnh phải được lưu ở định dạng JPEG trong 1 file riêng biệt, dung lượng không quá 2Mb, có kèm chú thích. Tất cả bảng, sơ đồ, hình minh họa phải đặt trong những trang riêng biệt cuối bản thảo.
Tác giả chỉ nên trích dẫn các tài liệu thật cần thiết, và cần thẩm tra lại các tài liệu tham khảo trong bản thảo. Tài liệu tham khảo được trình bày theo Chuẩn Vancouver, đặt cuối bản thảo, được đánh số liên tục theo trình tự trích dẫn trong bản thảo, không phân biệt loại ngôn ngữ. Cụ thể, với bài báo nghiên cứu, phải có: Tên của tất cả tác giả; tên bài báo; tên tạp chí được viết tắt theo ước như trong Medline; năm xuất bản; tập số; trang đầu và trang cuối của bài báo. Đối với tài liệu tham khảo là sách; tên tác giả, tựa sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm. Ví dụ (1,2) là của bài báo nghiên cứu, (3,4) là của sách và một chương trong sách, và (5) là của trang web.
1. Halpem SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25; 347(4):284-7.
2. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86.
3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
4. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstesin B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 5. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http:// www.cancer-pain.org/.
Các bài gửi đăng sẽ được Hội đồng biên tập duyệt và Tổng biên tập sẽ quyết định chọn đăng. Bản thảo của bài không được chọn sẽ không được gửi trả lại.
Các tác giả chịu trách nhiệm về các quan điểm khoa học trong bài viết của mình. Các tác giả có thể liên hệ trực tiếp với tòa soạn để nhận được hướng dẫn chi tiết hơn về thể lệ gửi và đăng bài.
Các tác giả được khuyến khích gửi bài qua email theo địa chỉ của tòa soạn hoặc in trên giấy khổ A4, cùng với file gửi về:
Tòa soạn Tạp chí Phụ Sản:
GS.TS. Cao Ngọc Thành

Tổng Biên tập
PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
Tổng Thư ký Tòa soạn

Bộ môn Phụ Sản
Trường Đại học Y Dược Huế
6 Ngô Quyền - Tp. Huế
ĐT: 0909 801407 - Fax: 054. 3826 269
Email: obgynhue@gmail.com

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top