trichdan.link

LỢI ÍCH KHI LƯU TRỮ CHỈ MỤC TRÊN TD-INDEX

TRUY CẬP TỪ MỌI THIẾT BỊ


Công nghệ Responsive Web Design (RWD) cho phép hiển thị nội dung đúng chuẩn trên mọi thiết bị

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY


Toàn bộ thông tin metadata và toàn văn được lưu trữ trên hệ thống server chất lượng caoTIẾP CẬN NHANH ĐẾN NHÀ KHOA HỌC


Công cụ tìm kiếm tích hợp, các chức năng phong phú, số lượng nhà khoa học tham gia nhiều


ĐA LĨNH VỰC


Không giới hạn số lượng tập (issue), số lượng bài báo, số lượng tạp chí và lĩnh vực xuất bản

Top