trichdan.link

Thư viện: My Publications

Các bài báo xuất bản cá nhân

nhbach 9 2018-08-19


Bài báo
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT real-time PCR VÀ Reverse DOT-BLOT Xác ĐỊNH TYPE HPV CÓ NGUY CƠ gây UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
Phan Văn Bảo Thắng, Nguyễn Hoàng Bách, Nguyễn Văn Thành, Trần Thị Như Hoa, Ngô Viết Quỳnh Trâm ,
Y Dược học. 2017; 7(3): 99-103

Chức năng
CHARACTERISTICS OF IS6110 SEQUENCE AND ASSOCIATION BETWEEN GENE MUTATION AND MULTIDRUG RESISTANCE OF A MULTIDRUG-RESISTANT M. TUBERCULOSIS STRAIN ISOLATED IN CENTRAL VIETNAM
Ngo Viet Quynh Tram , Nguyen Hoang Bach , Nguyen Thi Chau Anh , Huynh Hai Duong , Le Nu Xuan Thanh , Piero Cappuccinelli,
Y Dược học. 2012; 02(1): 129-134

Chức năng
BIỂU HIỆN LTB (ESCHERICHIA COLI HEAT-LABILE ENTEROTOXIN B SUBUNIT) TRONG CÂY RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA (L.) URBAN)
Nguyễn Hoàng Lộc , Phan Thị Á Kim , Nguyễn Hoàng Bách , Trương Thị Bích Phượng , Tae-Geum Kim , Tae-Jin Kang , Moon-Sik Yang,
Công nghệ Sinh học. 2009; 7(3A): 1-7

Chức năng
DESIGN MODULES FOR RETURNING PRENATAL AND NEONATAL SCREENING RESULTS ONLINE ON WEBSITE DITATBAMSINH.VN
Doan Huu Nhat Binh, Nguyen Hoang Bach, Le Tuan Linh, Ha Thi Minh Thi, Nguyen Viet Nhan,
Y Dược học. 2012; 02(1): 156-165

Chức năng
Molecular diagnostics and ITS-based phylogenic analysis of Streptococcus suis serotype 2 in central Vietnam.
Nguyen BH, Phan DH, Nguyen HX, Le AV, Alberti A, ,
Journal of infection in developing countries. 2015; 9(6): 624-30. doi: 10.3855/jidc.7027
PMID: 26142672

Chức năng
Molecular characterization of influenza A(H1N1)pdm09 virus circulating during the 2009 outbreak in Thua Thien Hue, Vietnam.
An le V, Bao Chi le T, Bach NH, Hai Duong HT, Deligios M, Alberti A, Cappuccinelli P, ,
Journal of infection in developing countries. 2013; 7(3): 235-42. doi: 10.3855/jidc.2883
PMID: 23493002

Chức năng
Preliminary remarks on assembly whole genome sequencing of MDR M. tuberculosis isolated in Vietnam.
Tram NV, Bach NH, Anh NT, Duong HH, Thanh le NX, An le V, Ferroni S, Cappuccinelli P, ,
Journal of infection in developing countries. 2012; 6(1): 95-6
PMID: 22240437

Chức năng
Tissue culture and expression of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B subunit in transgenic Peperomia pellucida.
Loc NH, Bach NH, Kim TG, Yang MS, ,
Protein expression and purification. 2010; 72(1): 82-6. doi: 10.1016/j.pep.2010.02.010
PMID: 20176109

Chức năng
Community-based prevalence versus hospital-based incidence of genital Human Papillomavirus infection in Central Vietnam
Vu Quoc Huy Nguyen, Viet Quynh Tram Ngo, Minh Tam Le, Hoang Bach Nguyen, Van Bao Thang Phan, Quang Vinh Truong, Ngoc Thanh Cao, Piero Cappuccinelli,
The Journal of Infection in Developing Countries. 2018; 12 (07): 568-572. doi: 10.3855/jidc.10297

Chức năng
Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo
Top